OP NAAR DE FINALE VAN DE VALLEICUP nu we de voorrondes hebben doorstaan.

Allereerst wil ik alle schutters bedanken die gekomen zijn om de Vallei cup van de SKGV bij ons te schieten. Jammer dat er twee verenigingen niet zijn gekomen. Maar met de andere verenigingen hebben we een gezellige en bovenal een sportieve wedstrijd verschoten.

Wij (Willem Tell uit Amerongen), Schietvereniging de Treffers uit Randwijk, Schietvereniging Willem Tell uit Bennekom en Schietvereniging Ons Genoegen uit Achterveld waren aanwezig. Van iedere vereniging waren er drie schutters afgevaardigd om deze cup te schieten. De punten van alle drie de schutters per vereniging werden bij elkaar opgeteld en de twee beste verenigingen gaan door naar de finale.

Na het openingswoord van Teus van Veldhuijzen van de SKGV zijn de schutters begonnen aan hun serie die ze moesten schieten voor de wedstrijd. Al relatief snel waren er schutters klaar zodat Teus en zijn vrouw Aty konden gaan tellen.20160216_220218 En ja….. dat gebeurde op de ouderwetse manier. Gewoon met de HAND!!!! Toen de eerste serie schutters klaar waren konden de volgende schutters zich klaar gaan maken voor hun wedstrijd. De tweede serie liep ook voorspoedig en zo kon Teus en Aty ook deze kaarten snel tellen en was nadat al het papierwerk was ingevuld de uitslag bekend.

Teus van Veldhuijzen begon aan zijn slotpraatje met daarin de uitslagen van de wedstrijd. Eerst werd de nummer vier bekend gemaakt; Dit was SV de Treffers uit Randwijk (waardering voor deze vereniging omdat deze drie karabijn schutters hadden die nu kkg moesten gaan schieten). Op de derde plaats is de SV Ons Genoegen uit Achterveld geeindigd. Yes, dat betekende dat wij dus in ieder geval door gaan naar de finale op 19 april aanstaande in Barneveld. Wij zijn tweede geworden en daar zijn we trots op!!!! SV Willem Tell uit Bennekom won deze strijd en is eerste geworden. Gefeliciteerd namens ons!!!

Ook willen wij graag Teus en Aty van Veldhuijzen bedanken voor hun werk tijdens deze wedstrijd in deze poule. En nog een dankwoord voor Sporthal de Ploeg die ook voor ons de kantine open gesteld had en dat wij daar voor een drankje terecht konden.

Verder willen wij nog vermelden dat er in het fotoboek nog meerdere foto’s staan van deze wedstrijd

Schietvereniging Willem Tell uit Bennekom veel succes in de finale, maar ook wij gaan hier bij graag de strijd aan met de andere verenigingen die in de finale komen te staan.