Uitwisseling met sv. Juliana deel2 10-04-2017

Maandag 10 april was de uitwisselingswedstrijd van Juliana en Willem Tell in Amerongen. Na 20.00 uur kwamen de schutters binnendruppelen en na een heerlijke kop koffie konden we van start gaan.

Na gekeken te hebben hoeveel schutters iedere vereniging had hebben we de categorieën gemaakt. Zowel Juliana als Willem Tell hadden vier klein kaliber geweer schutters en drie karabijn schutters. Eerlijk verdeeld dus.

De eerste schutters begonnen met schieten en zodra die klaar waren werden de kaarten ingeleverd bij Gijs v.d Woerd. Onder zijn scherp oog werden de kaarten geteld! En scherp zicht had hij!!!

Na wat kaarten terug gekregen te hebben was de stand zo dat Willem Tell voor stond met punten met het geweer, alleen toen kwamen de schutters van Juliana vol terug met het schieten met de karabijn. Daar kon onze vereniging niet tegenop. Er werden scores geschoten van 297 punten!!!

Na de eind telling en de optelling van de vorige punten die beide verenigingen geschoten hadden bij Juliana was het toch al weer snel duidelijk. De beker ging ook dit jaar weer terug mee naar Juliana. Schutters van Juliana van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat . We hopen dat wij het jullie volgend jaar moeilijker kunnen maken en misschien wel kunnen winnen van jullie. We gaan er in ieder geval ons best voor doen. Verder willen wij jullie als schutters bedanken voor de sportieve en gezellige avonden.  En een bijzonder woord van dank gaat van ons uit naar Gijs van de Woerd die dit keer ook weer alles geteld en mee geregeld heeft.

BEDANKT JULIANA!!!